Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
HƯỚNG DẪN FLASH
Phần mềm :
Trình độ : Beginer
Đánh giá : /

Làm chữ karaoke chuyển động theo lời bài hát
(Thứ Sáu, 30/11/2007-11:40 AM)

1. tạo 1 file mới bằng cách nhấn Ctrl+N.

2. Vào Insert > New Symbol (Ctrl+F8), đặt tên cho symbol là Chữ Karaoke, Behavior là Graphic.
 

3. Gõ chữ cần thể hiện.

4. Tạo mới 1 symbol khác, chế độ behavior là Movie clip.

5. Kích chuột vào layer 1 và chọn insert layer để tạo mới 1 layer. Các bạn hãy tạo ra 3 cái, sau đó đặt tên cho 3 layer như hình.

6. Kích chuột vào Frame 3o trên layer chữ kara 1 sau đó nhấn F5. Lập lại việc này với 2 layer còn lại.

7. Kích chuột vào Frame1 trên layer Chữ Kara 2, sau đó nhấn Ctrl+L để mở thư viện Symbol. Sau đó kéo Symbol có tên Chữ Karaoke ra tâm của màn hình làm việc.

8. Tiếp tục kích chuột vào Frame1 của layer chữ Kara1, sau đó kéo chữ cuộc sống tươi đẹp ra đè lên chữ cuộc sống tươi đẹp kia, kéo làm sao cho chúng nằm khít lên nhau.

9. Kích chuột vào Frame1 của layer mặt nạ, sau đó nhấn R để dùng công cụ Rectangle Tool để vẽ 1 hình chữ nhật như hình.

10. kéo nó nằm phía trước chữ cuộc sống tươi đẹp.

11. Kích chuột vào Frame30 của layer mặt nạ và nhấn F6.

12. Tiếp tục làm như hưỡng dẫn của hình.


13.


14. Kích chuột phải vào layer chữ Kara 2 và chọn Mask.

15. Khi đó layer Chữ Kara 2 và layer mặt nạ sẽ bị khóa.

16. Quay về sân khấu (Scene1) sau đó kéo symbol có tên là chuyển động ra ngoài sân khấu. Sau đó nhấn Ctrl+Enter để xem kết quả.

17. Muốn save lại thì vào File > Export > Export movie.

ĐÂY LÀ KẾT QUẢ

 

 In bài này  Gửi bài viết
    Các bài trước
    Các bài sau
      Bài quan tâm nhiều nhất