Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
HƯỚNG DẪN
Căn bản về HTML (phần 3)
(Thứ Bẩy, 01/12/2007-10:48 AM)

Headings
Headings được định dạng với hai thẻ <h1> đến <h6>. <h1> xác định heading lớn nhất. <h6> xác định heading nhỏ nhất

<h1>Đây là heading</h1>
<h2>Đây là heading</h2>
<h3>Đây là heading</h3>
<h4>Đây là heading</h4>
<h5>Đây là heading</h5>
<h6>Đây là heading</h6>

HTML sẽ tự động thêm một dòng trắng trước và sau mỗi heading.

Đoạn văn - paragraphs
Paragraphs được định dạng bởi thẻ <p>.

<p>Đây là đoạn văn</p>
<p>Đây là một đoạn văn khác</p>

HTML sẽ tự động thêm một dòng trắng trước và sau mỗi heading.

Line Breaks - xuống dòng
Thẻ <br> được sử dụng khi bạn muốn kết thúc một dòng nhưng lại không muốn bắt đầu một đoạn văn khác. Thẻ <br> sẽ tạo ra một lần xuống dòng khi bạn viết nó.

<p>Đây <br> là một đo<br>ạn văn với thẻ xuống hàng</p>

Thẻ <br> là một thẻ trống, nó không cần thẻ đóng dạng </br>

Lời chú thích trong HTML
Thẻ chú thích được sử dụng để thêm lời chú thích trong mã nguồn của HTML. Một dòng chú thích sẽ được bỏ qua bởi trình duyệt. Bạn có thể sử dụng chú thích để giải thích về code của bạn, để sau này bạn có phải quay lại chỉnh sửa gì thì cũng dễ nhớ hơn.

<!-- Chú thích ở trong này -->

Bạn cần một dấu chấm than ! ngay sau dấu nhỏ hơn nhưng không cần ở dấu lớn hơn.

Những thẻ HTML cơ bản

Tag

Mô Tả

<html>

Xác định một văn bản dạng HTML

<body>

Xác định phần thân của tài liệu

<h1> to <h6>

Xác định header từ 1 đến 6

<p>

Xác định một đoạn văn

<br>

Chèn một dòng trắng

<hr>

Xác định một đường thẳng

<!-->

Xác định vùng chú thích


Một vài ví dụ

Các dạng của đoạn văn bản
Ví dụ này giải thích thêm về vài thuộc tính của đoạn văn bản.

Line breaks
Ví dụ này giải thích về cách sử dụng thẻ xuống hàng

Vấn đề với căn chỉnh dạng bài thơ
Ví dụ này cho bạn thấy một vài vấn đề về căn chỉnh của HTML

Headings

Heading căn lề giữa

Đường thẳng ngang

Lời chú thích ẩn
Ví dụ này giải thích cách thêm một đoạn chú thích vào mã nguồn của HTML

Màu nền


Theo Vietphotoshop

  3Cdotcom   Dịch vụ Hosting tốt nhất cho trang tin điện tử"  www.hosting.net.vn
 In bài này  Gửi bài viết
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]