Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
HƯỚNG DẪN
Định dạng chữ bằng HTML
(Thứ Tư, 03/02/2010-2:07 PM)

Dưới đây là một vài ví dụ bạn có thể tự mình thử.

Một vài ví dụ

Text formatting

Preformatted text
Ví dụ này giải thích cách nào bạn có thể điều khiển xuống hàng và khoảng trống với Pre tag.

"Computer output" tags

Địa chỉ
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo một địa chỉ trong HTML

Chữ viết tắt
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách sử dụng kiểu viết tắt.

Hướng chữ

Trích dẫn

Chữ bị gạch ngang và chữ chèn

Muốn View source thì làm như thế nào?

Nếu bạn muốn xem mã nguồn của một trang web bạn chỉ cần nhấp chuột phải > View Source là bạn có thể xem được cấu trúc của trang đó như thế nào.

Những thẻ dùng để định dạng văn bản

Tag

Mô Tả

<b>

Định dạng chữ đậm

<big>

Định dạng chữ lớn

<em>

Định dạng kiểu chữ được nhấn mạnh

<i>

Chữ in nghiêng

<small>

Chữ nhỏ

<strong>

Chữ đậm

<sub>

định dạng subscripted (chữ nhỏ)

<sup>

Đ5inh dạng superscripted (chữ lên cao)

<ins>

Dạng chữ mới chèn thêm

<del>

Dạng chữ bị xóa

<s>

Hết hỗ trợ. Thay bằng <del>

<strike>

Hết hỗ trợ. Thay bằng <del>

<u>

Gạch dưới

"Computer Output" Tags

Tag

Mô Tả

<code>

Định dạng code

<kbd>

Kiểu keyboard text 

<samp>

Kiểu sample computer code

<tt>

Kiểu teletype text

<var>

Kiểu a variable

<pre>

Kiểu preformatted text

<listing>

Hết hỗ trợ. Dùng<pre> thay thế

<plaintext>

Hết hỗ trợ. Dùng<pre> thay thế

<xmp>

Hết hỗ trợ. Dùng<pre> thay thế

Thẻ Citations, Quotations, và Definition

Tag

Mô Tả

<abbr>

Kiểu tóm tắt

<acronym>

Kiểu viết tắt

<address>

Kiểu địa chỉ

<bdo>

Kiểu chữ định hướng

<blockquote>

Kiểu trích dẫn dài

<q>

Kiểu trích dẫn ngắn

<cite>

1 kiểu trích dẫn khác

<dfn>

Kiểu định nghĩa


Theo cssyeah
   "Tìm hiểu Vũ trụ mênh mông huyền bí"     www.bachkhoatrithuc.vn
 In bài này  Gửi bài viết
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]