Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
THAM KHẢO
Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp
(Thứ Ba, 02/03/2010-4:55 PM)
I. CÁC LOẠI BRUSH:
Dùng để tạo các đường vẽ ngoài cách tạo đường path bằng công cụ ngòi viết. AI cung cấp cho ta thêm hai công cụ cọ vẽ(brush) và bút chì ( Pencil) cùng với nhiều công cụ khác lệnh để hiệu chỉnh đường vẽ tạo bởi các công cụ này.
Illustrator cung cấp 4 loại brush:
- Calligraphic brush:
    Tạo ra những nét tự nhiên( giống như khi viết chữ đẹp) bằng cách mô phỏng độ nghiêng của ngòi viết.
- Scatter brush :
    Tạo ra các nét vẽ bằng cách phân bố các đối tượng( ví dụ đàn bướm hoặc một chiếc lá) dọc theo đường đi của path.
- Art brush:
    Tạo ra các nét vẽ bằng cách kéo dãn đều một đối tượng( ví dụ một mũi tên) dọc theo chiều dài của path.
- Pattern brush:
    Lặp lại mẩu hoa văn dọc theo đường path.
    Chọn window > Brushes ( F5) để hiển thị brush palette.

II. CÁCH TẠO BRUSH MỚI :
1. Tạo calligraphic brush :
Nhấn F5 để hiển thị brush Palette. Ta chọn new brush. Một hộp thoại hiện ra:

Ta chọn new calligraphic brush. Một hộp thoại nữa xuất hiện ra yêu cầu xác lập các thông số cho brush:

2. Tạo Scatter Brush:
- Vẽ một đối tượng. Các bản sao của đối tượng này sẽ được phần bố dọc theo chiều dài của path.
- Chọn đối tượng vừa vẽ.
- Chọn new brush. Một hộp thoại hiện ra :

Nếu ta chọn Fixed thì các giá trị Size, Spacing, Scatter, Rotation là cố định. Nếu ta chọn random thì các giá trị size, spacing, scatter, rotation là ngẩu nhiên trong khoảng Minimum và maximum.
- Size : kích thước của các đối tượng(10%-100%) so với mẩu brush ban đầu.
- Spacing:khoảng cách giữa các đối tượng( khi spacing =100% các đối tượng sẽ nằm sát nhau.)
- Scatter: phần bố các đối tượng về hai bên đường đi của cọ( khi catter =0% các đối tượng sẽ nằm ngay trên đường đi của cọ).
- Rotation: hướng của đối tượng( từ -1800 đến 1800) so với trang( page) hoặc so với đường đi của cọ (path).

Dùng công cụ painbrush với scatter brush để phân bố hoa và chuồn chuồn dọc theo đường đi của path.
3. Tạo art brush:
- Vẽ một đối tượng. đối tượng này sẽ được kéo dãn theo chiều dài của đường path.
- Chọn đối tượng vừa vẽ.
- Chọn new brush. Một hộp thoại xuất hiện :


4. Tạo pattern Brush :
- Bước 1: thiết kế sẵn các mẫu(tiles).
- Bước 2: chọn side tile( mẩu cạnh).
- Bước 3: chọn New Brush. Một hộp thoại xuất hiện :


- Bước 5:
   Chọn OK.
   Chọn Outer corner tile( mẩu góc ngoài)
   Nhấn giữ Alt, kéo mẩu vào vị trí tương ứng trên brushes palette.
- Bước 6 :
   Chọn OK.
   Chọn Inner corner tile( mẩu góc trong).
   Nhấn giữ phím Alt, kéo mẩu vào vị trí tương ứng trên brushes palette.
- Bước 7:
   Chọn OK.
   Chọn Start tile ( mẩu đầu).
   Nhấn giữ Alt, kéo mẩu vào vị trí tương ứng trên brushes palette.
- Bước 8:
   Chọn OK.
   Chọn End tile( mẩu cuối).
   Nhấn giữ Alt, kéo mẩu vào vị trí tương ứng trên brushes palette.
Ngoài những brush có sẵn trong brushes palette, AI còn cung cấp một số thư viện brush khác. Để sử dụng thư viện này,click vào biểu tượng  trong bảng brush palette và chọn thư viên mong muốn.
III. CÁC CÔNG CỤ VẼ
1. Công cụ Painbrush(B) Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp:

- Vẽ tự do, viết chữ đẹp ( sử dung calligraphic brush của Brushes palette).
- Phần bố các đối tượng dọc theo đường đi của path( sử dụng scatter brush của brushes palette).
- Lặp lại các mẩu hoa văn dọc theo đường đi của path( sử dụng pattern brush của brushes palette).
2. Pencil Tool (N) Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp :
- Dùng để vẽ và sửa chữa các đường path tự do( freehand lines).
- Để vẽ nối theo đường cong sẵn có, ta chọn đường cong rồi dùng công cụ này vẽ nối theo điểm cuối của đường cong.
- Để vẽ một đường cong kín, ta vẽ đường cong sau đó nhấn giữ Alt rồi thả chuột. AI tự động vẽ một đường thẳng nối điểm đầu và điểm cuối lại với nhau.
- Công cụ dùng để chỉnh sửa một đường cong.
3. Công cụ Smooth Tool Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp:
Loại bỏ bớt những điểm neo “dư” để làm trơn đường cong mà vẫn giữ được dáng vẽ chung của đường cong.

4. Công cụ Path Erase Tool Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp:
Dùng để xóa đường cong và điểm neo.

5. Công cụ Erase Tool ( Shift+E) Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp:

Dùng để xóa, cắt đối tượng kín thành nhiền mảnh.

6. Công cụ Scissors Tool (C) Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp :
Dùng để cắt đối tượng tại một điểm neo sẵn có hoặc tại một vị trí bất kỳ trên đường cong.

7. Công cụ Knife Tool Adobe Illustrator CS3 - Các công cụ vẽ và các hộp thoại kết hợp:
Dùng để cắt đối tượng kín thành nhiều mảnh.

Theo Webdep (
forum.t3h.vn)
   "Tìm hiểu những hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ"    www.bachkhoatrithuc.vn
 In bài này  Gửi bài viết
    [ Các bài mới ]
    [ Các bài đã đăng ]