Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
JAVASCRIPT
Phần mềm :
Trình độ : Beginer
Đánh giá : /

Nhúng JavaScript vào file HTML
(Thứ Ba, 02/02/2010-3:15 PM)
    * Sử dụng các câu lệnh và các hàm trong cặp thẻ <SCRIPT>
    * Sử dụng các file nguồn JavaScript
    * Sử dụng một biểu JavaScript làm giá trị của một thuộc tính HTML
    * Sử dụng thẻ sự kiện (event handlers) trong một thẻ HTML nào đó
Trong đó, sử dụng cặp thẻ <SCRIPT>...</SCRIPT> và nhúng một file nguồn JavaScript là được sử dụng nhiều hơn cả.

 1. Sử dụng thẻ SCRIPT
-       Script được đưa vào thẻ HTML bằng cách sử dụng cặp thẻ <SCRIPT> và </SCRIPT>. Các thẻ <SCRIPT> có thể xuất hiện trong phần <HEAD> hay <BODY> của file HTML. Nếu đặt trong phần <HEAD>, nó sẽ được tải và sẳn sàng trước khi phần còn lại của văn bản được tảỉi.
 -       Thuộc tính duy nhất được định nghĩa hiện thời cho thẻ <SCRIPT> là “LANGUAGE=“ dùng để xác định ngôn ngữ script được sử dụng. Có 2 loại giá trị được định nghĩa là "JavaScript" và "VBScript". Với chương trình viết bằng JavaScript bạn phải sử dụng cú pháp sau:

<script language="javascript">
//chèn code Javascript ở đây
// ví dụ
document.write("Chào mừng bạn tới thăm HTLT !");
</script>

2. Sử dụng một file nguồn JavaScript

-  Thuộc tính SRC của thẻ <SCRIPT> cho phép bạn chỉ rõ file nguồn JavaScript được sử dụng (dùng phương pháo này hay hơn nhúng trực tiếp một đoạn lệnh JavaScript vào trang HTML).

  Cú pháp:


<script language="JavaScript" src="/file_name.js">

vói file_name.js là file chứa nội dung của code javascript, chú ý là: file .js không chứa cặp <script> và </script>, ví dụ: vói nội dung của đoạn code trên thì file path_to_testscript.js sẽ có nội dung như sau:

document.write("Chào mừng bạn đến với HTLT.");

 Một ví dụ đơn giản:

<HTML>
    <HEAD>
     <SCRIPT LANGUAGE = "Javascript">
      confirm ("Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi chương trình?");
      alert("OK");
      document.write(" Hẹn gặp lại !");
     </SCRIPT>
   </HEAD>
   <BODY>
   </BODY>
</HTML>

Theo hotrolaptrinh
"Tìm hiểu Vũ trụ mênh mông huyền bí"     www.bachkhoatrithuc.vn
 In bài này  Gửi bài viết
    Các bài trước
    Các bài sau
      Bài quan tâm nhiều nhất