Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 12368
Xem | ID: 78125m
PHP
Phần mềm :
Trình độ : Beginer
Đánh giá : /

Cắt chuỗi trong PHP ( substr() )
(Thứ Tư, 03/03/2010-2:15 PM)
Cú pháp.

String substr(string str, int i [, int l])

Trong đó: - int l: Tham số tùy chọn. Điều này có nghĩa là nếu bạn không cung cấp chiều dài của chuỗi cần lấy ra, hàm này sẽ trả về chuỗi con từ vị trí thứ i đến hết chuỗi như ví dụ sau:

<?php
    $str="Ho Tro Lap Trinh";
    echo $str."<br/>"; // Hiển thị chuỗi gốc.
    echo substr($str,1)."<br/>"; // Cắt chuối con từ vị trí 1 đến hết chuỗi
    echo substr($str,-6)."<br/>"; //Cắt từ vị trí số 6 đếm từ cuối chuỗi đến hết chuỗi
    echo substr($str,1,9)."<br/>"; // Cắt từ vị trí số 1 đến vị trí số 9
    echo substr($str,2,-10)."<br/>"; //Cắt từ vị trí số 2 đến vị trí số 10 từ cuối chuỗi.
?>


Theo hotrolaptrinh
 In bài này  Gửi bài viết
    Các bài trước
    Các bài sau
      Bài quan tâm nhiều nhất