Trang chủ Liên hệ Sơ đồ  
 
Trang chủ 1001 Mẫu Web Thiết kế Web Lập trình Quản trị Web Web & Hosting Hình nền Blog Icon & Logo
 
 
     
       Mẫu web mới nhất
Xem | ID: 5775
Xem | ID: 11122341
ASP
Chúng tôi xin giới thiệu một cách chuyển từ ANSI sang Unicode rất nhanh trong ASP. Sẽ giúp bạn rất nhiều khi lập trình các vấn đề đề liên quan đến việc chuyển đổi sang Unicode. Mời các bạn tham khảo.
Bài viết này sẻ hướng dẩn làm một ví dụ nhỏ về Cookie để hiểu được cách thức làm việc của Cookie - Cookie là một file được tạo ra từng web site mà bạn viếng thăm , nó chứa thông tin của bạn trên máy tin của bạn .
Microsoft Active Server Pages (ASP) là một môi trường sever-side scripting cho phép ta tạo ra và chạy các ứng dụng Web động, tương tác với client một cách hiệu quả. ASP hoạt động dựa vào các script do người lập trình tạo sẵn.
JAVASCRIPT
Hàm này sẽ tự động set css cho tag TAG là css_on khi mouseover và css_off khi mouseout
Đoạn code này dùng để chèn 1 đoạn text vào ô textare mà vẫn giữ được vị trí hiện tại của con trỏ trên textarea.
Nghĩa là dùng Javascript để thay đổi thuộc tính style: height,background,color,.... của 1 đối tượng
PHP
Ở loạt bài trước, chúng ta đã bàn tới các ứng dụng quản lý người sử dụng, xây dựng bộ đếm, tạo mã bảo mật để phòng chống những người có dụng ý xấu trên website. Tiếp theo, trong bài này chúng ta sẽ bàn về cách thức xây dựng hệ thống cho phép người dùng bình chọn khi họ tiến hành thăm viếng website của chúng ta. Để xây dựng hệ thống bình chọn chúng ta cần phân tích xem hệ thống này cần có bao nhiêu bảng quan hệ.
Trong bài này, chúng ta sẽ nói về cách thức xây dựng tính năng thống kê số người đang viếng thăm website của bạn. Vì là chức năng nhỏ, nên tôi không đi nhiều về những tính năng lớn như bao nhiêu khách, bao nhiêu thành viên,...Chỉ đơn thuần là quá trình hiển thị hiện tại có bao nhiều người đang thăm viếng website của bạn.
Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách làm việc với PHP kết hợp MYSQL trong việc xây dựng hệ thống thêm, sửa, xóa và quản lý user. Trong bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phương pháp tạo dãy số ngẫu nhiên để chống tấn công flood dữ liệu. Hoặc ai đó cố tình spam khiến cơ sở dữ liệu của chúng ta không thể xử lý tiếp được.